RAVNATELJICA SONJA KLANJŠČEK tel. št. 0481 – 784742
NAMESTNIK RAVNATELJA DARIO BERTINAZZI  tel. št. 0481 – 78009
GLAVNA TAJNICA MARUSIC LOREDANA tel. št. 0481 – 78009
POMOŽNA TAJNICA DOLJAK LJUBA tel. št. 0481 – 78009
POMOŽNA TAJNICA  MARUSIC MARIA LUCIA tel. št. 0481 – 78009
POMOŽNI TAJNIK MERMOLJA BORIS tel. št. 0481 – 78009