Ravnateljstvo

RAVNATELJICA 

dr. SONJA KLANJŠČEK 

tel. št. 0481 – 784742

Ravnateljičin CV

 

NAMESTNIK RAVNATELJA

Dario Bertinazzi

tel. št. 0481 – 78009